Nu kommer der kvartalsopkrævning:

25. april 2021

Som led i optimeringen af værket, ændres aconto opkrævning

fra 11 rater i dag, til 4 fra og med regnskabsåret 21-22 (1. september).

Årsopgørelsen udfærdiges i løbet af september, og

opkræves/tilbagebetales med første rate med forfald i

oktober.
Der opkræves i oktober, januar, april og juli.