Halmleverancer

Halmleverance til Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk 2024-2025

Kom med et godt tilbud.

HVEDEHALM

Licitation på hvedehalmleverance

 

Ramsing - Lem - Lihme Kraftvarmeværk a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på hvedehalmleverance til varmeforsyningen for en 1-årig periode,
fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Varmeforsyningens behov for hvedehalm forventes at andrage
ca. 1.800 tons i perioden.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober - juli.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud.

 

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades her.

Tilbuddet skal mailes til info@rllfjernvarme.dk eller via tilbudsformularen

senest 5. april 2024.

Send tilbud her.

Ramsing - Lem - Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.a forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

 

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning
eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling,

kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

 

 

Ramsing - Lem - Lihme Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Hasselvej 8 Lem

7860 Spøttrup

Tlf. 97568599

//