Om os

Om os

Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.A.

 

Er en Kraftvarmeværk der leverer varme til 534 forbruger. ca. 70% af varmen produceres på biobrændsel, bestående af halm og sol, og de resterende 30% på naturgas, fordelt på en gasmotor til produktion af el, og en gaskedel, samt en akkumuleringskapacitet på 3000 m³.

 

Historien

I oktober 1992 dannedes der på initiativ af NATURGAS MIDT-NORD en arbejdsgruppe fra de tre landsbyer Ramsing, Lem og Lihme med det formål at bygge et kraftvarmeværk – et såkaldt barmarksværk. – Hensigten med disse værker var at udnytte det spildprodukt i form af naturgas, som man havde i forbindelse med udvinding af olie i Nordsøen.

 

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Ramsing, Lem, Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.a i Lem Samlingshus den 17. marts 1993. Man havde inden da afholdt kampagner i de tre landsbyer, hvor mere end 90% af beboerne havde givet tilsagn om at blive tilsluttet fjernvarmen. – Varmeværket, der i dag har godt 600 forbrugere, dækker nu omkring 98% af varmebehovet i området.

 

Det første spadestik på rørentreprisen blev taget den 30. juni 1993, mens byggeriet af selve kraftvarmeværket blev igangsat den 3. august 1993. Allerede efter 2 måneders forløb fik den første forbruger på Vesterbrogade 20 i Lem varme fra værket. Der blev nedgravet 2 x 10,750 meter gadeledninger og 2 x 10,200 meter stikledninger. Der blev foretaget 2.477 sammensvejsninger af stålrørene. – Indvielsen af varmeværket blev fejret den 5. marts 1994.

 

Drivkraften i varmeværket var en 16-cylindret BERGEN gasmotor, der foruden varme også leverer elektricitet, samt en DANSTOKER gaskedel på 5 MW, og en 1000 m³ akkumuleringstank.
Se filmen her

 

De første mange år blev elektriciteten solgt efter en tre-tarifs afregning – lav, mellem og spidstarif, men for nogle år siden gik vi over til at sælge strømmen på markedsvilkår.

 

I slutningen af halvfemserne indførte staten afgifter på naturgas – i begyndelsen ret små afgifter, men det skulle snart vise sig, at disse og andre såkaldte miljøafgifter på gassen efterhånden skulle tage et omfang, der bevirkede, at varmeværkets økonomi gennem adskillige år var meget anstrengt.

 

Primo 2015 har vi fået lov til at opsætte en biomassekedel på 1 MW, det blev en Passat halmkedel, byggeriet gik i gang september 2016 og blev taget i brug maj 2017, for på denne måde at mindske vores forbrug af den efterhånden meget dyre naturgas. En sådan kedel vil også kunne bruges til at hæve temperaturen i det vand, et solvarmeanlæg giver om forår og efterår og vinter.
Se Billeder her

 

Solvarme fik vi tilladelse til at bygge i 2018, og byggeriet af solvarme anlægget startede november 2018 og var færdig marts 2019, og i 2020 blev en 2000 m³ akkumuleringstank opført.

Se Billeder her

//