Om os

Oktober 1992 dannedes der på initiativ af NATURGAS MIDT-NORD en arbejdsgruppe fra de tre landsbyer Ramsing, Lem og Lihme med det formål at bygge et kraftvarmeværk – et såkaldt barmarksværk. – Hensigten med disse værker var at udnytte det spildprodukt i form af naturgas, som man havde i forbindelse med udvinding af olie i Nordsøen.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Ramsing, Lem, Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.a i Lem Samlingshus den 17. marts 1993. Man havde inden da afholdt kampagner i de tre landsbyer, hvor mere end 90% af beboerne havde givet tilsagn om at blive tilsluttet fjernvarmen. – Varmeværket, der i dag har godt 600 forbrugere, dækker nu omkring 98% af varmebehovet i området.

Det første spadestik på rørentreprisen blev taget den 30. juni 1993, mens byggeriet af selve kraftvarmeværket blev igangsat den 3. august 1993. Allerede efter 2 måneders forløb fik den første forbruger på Vesterbrogade 20 i Lem varme fra værket. Der blev nedgravet 2 x 10,750 meter gadeledninger og 2 x 10,200 meter stikledninger. Der blev foretaget 2.477 sammensvejsninger af stålrørene. – Indvielsen af varmeværket blev fejret den 5. marts 1994.

Drivkraften i varmeværket er en 16-cylindret BERGEN gasmotor, der foruden varme også leverer elektricitet, samt en DANSTOKER gaskedel på 5 MW.

De første mange år blev elektriciteten solgt efter en tre-tarifs afregning – lav, mellem og spidstarif, men for nogle år siden gik vi over til at sælge strømmen på markedsvilkår.

I slutningen af halvfemserne indførte staten afgifter på naturgas – i begyndelsen ret små afgifter, men det skulle snart vise sig, at disse og andre såkaldte miljøafgifter på gassen efterhånden skulle tage et omfang, der bevirkede, at varmeværkets økonomi gennem adskillige år var meget anstrengt.

Primo 2015 har vi fået lov til at opsætte en kedel på 1 MW beregnet for halm, flis eller træpiller, for på denne måde at mindske vort forbrug af den efterhånden meget dyre naturgas. En sådan kedel vil også kunne bruges til at hæve temperaturen i det varme vand, som måske på et tidspunkt kommer fra det planlagte geotermiprojekt eller suppleres med et solvarmeanlæg.